Svet-Stranek.cz
vše okolo osobních aut a sportovních , díly a kapaliny , opravy
AUTO BORCI Z GARÁŽE z.s.

Čím se zabýváme:vše okolo osobních aut a sportovních , díly a kapaliny , opravy

Čím se zabýváme

Kdo jsme a co děláme

AUTO BORCI Z GARÁŽE z.s.

 

Jsme občanské sdružení která bylo zaregistrované ministerstvem vnitra 15.7.2013 pod č.j.VS/1-1/93898/13-R . a základní činností je podpora motoristického sportu v regionu Libereckého kraje a to jak mezi mládeží tak dorostem.

 

Zásady hospodaření:

 

Sdružení za pomoci všech sponzorských ,členských příspěvku , darů a né v malé míře i komerční části (www.autodily-rulc.eu )bude nakupovat motorová vozidla,upravovat a připravovat společně se členy sdružení na autocross ,rallycross a ródeocross .Příspěvky budou dále využity na administrativu týkající jak přípravy , tak i samotných závodů.

 

 

 

Práva a povinnosti členů: 

 

 

Vstup do sdružení , je jen se souhlasem ustanoveného výboru sdružení. Do sdružení vstupuje ten ,kdo se chce aktivně zúčastnit rozvoje motoristického sportu v Libereckém regionu. Pokud je žadateli méně jak 18 let , souhlas se vstupem do sdružení dává zákonný zástupce a to při osobním jednání se členy ustanoveného výboru sdružení. Písemná žádost jakožto i lékařské potvrzení budou žadatelem předloženy na připravených tiskopisech.Členové sdružení se budou učit poznávat konstrukci motorových vozidel.upravovat a opravovat vozidla jak mechanicky tak elektronicky.Na uzavřeném okruhu  k tomu určeném se budou učit jezdit těmito vozidly.Členové sdružení jsou povinni dodržovat stanovy , řídit se pokyny instruktora k tomu určeného.Za neuposlechnutí a tím ohroženi na zdravý a života svého nebo zdravý a života ostatních , budou dotyční členové okamžitě vyloučeni !                                    

 Členové mají právo a být voleni do orgánů sdružení , účastnit se všech akcí pořádaných sdružením.

návštěvníků stránky
celkem156 910
tento týden177
dnes11